Roger vil bidra til at den viktige arbeidsplassen i bygda skal fungere - no går han inn som leiar

Situasjonen ser no lovande ut for Røldal sjukeheim og tida framover, melder rådmann Ole-Jørgen Jondahl. Første oktober tar Roger Lynghamar over som verksemdleiar.