Overrekkelsen fant sted under årsmøtemiddagen i Hordaland Røde Kors lørdag kveld.

– Det var utdeling av ulike æresbevisninger, og etterhvert begynte visepresidenten og generalsekretæren å lese opp begrunnelsen for fortjenestemedaljen. Jeg hadde ingen anelse om dette på forhånd, og da jeg etterhvert skjønte hvem som skulle få den, var det en overveldende følelse, sier Fjeldsbø, før han legger til at han nærmest ble målløs, og dermed ikke fikk sagt så mye fra scenen.

– Heldigvis skulle jeg holde et foredrag om situasjonen for hjelpekorpsene i Indre Hardanger på søndagen. Så da fikk jeg også takket skikkelig for utmerkelsen, forteller han og ler.

Fjeldsbø sier at han både ble rørt og stolt over å få medaljen, som henger meget høyt i Røde Kors-systemet.

– Dette betyr mye. Det viser at arbeidet jeg har gjort disse årene har hatt en betydning, og har blitt lagt merke til, også på et nasjonalt nivå, sier han.

Travelt år

– Det siste året har vært veldig spesielt, og mye har skjedd. Først var jeg med i ekspertgruppen som lagde nye fjellvettregler, deretter begynte det å bli veldig travelt med alle redningsaksjonene. Så har det i tillegg vært mye oppmerksomhet i etterkant, sier han, og legger til:

– Det er kjekt å få priser, men det viktigste er at oppmerksomheten setter fokus på utfordringene hjelpekorpsene står overfor. Nå håper jeg at det fører til resultater.

Arbeidet som er gjort i det lokale Røde Kors, har satt viktige prinsippsaker i Røde Kors sentralt på dagsorden.

– Det andre korps gjerne opplever et par ganger i sesongen, opplevde vi flere ganger i uken i høysesongen. Om problemer oppstår en sjelden gang, blir det ikke gjort noe med. Men når de skjer ofte nok, må man se på en del prinsipielle problemstillinger, sier han.

Fjeldsbø nevner blant annet forsikringsordringer for hjelpemannskapene. I dag er det forskjellige ordninger som gjelder når mannskapene blir kalt ut av politi, eller om de blir kalt ut av helsevesen; selv om oppdraget er nøyaktig det samme.

– Dette er ett av mange punkt som er tatt tak i sentralt, som følge av vår lokale situasjon. I tillegg har vi spørsmål rundt Allemansretten, og hva den skal innebære. En annen ting er det å få på plass en kompensasjonsordning for arbeidsgivere som har ansatte i hjelpekorpsene.

– Det er ikke vi som skal få betalt, men arbeidsgivere skal heller ikke tape på vår innsats. Dette er grep som vil være med på å sikre frivilligheten i Norge, og at vi har folk som kan rykke ut på oppdrag, sier Fjeldsbø.

Langvarig og betydningsfullt arbeid

Bjørn Arild Fjeldsbø gav seg nylig som områdeleder i Røde Kors Hordaland, etter ni år. Område 5, som han har vært leder for, inkluderer Kinsarvik RKH, Tyssedal RKH, Odda RKH og Røldal RK.

Siden har han mottatt en rekke priser, sammen med de andre hjelpemannskapene i Indre Hardanger. Norges Røde Kors hjelpekorps fortjenstmedalje er derimot en personlig utmerkelse, og utdeles av Norges Røde Kors komite for æresbevisninger.

I statuttene står det blant annet at prisen skal utdeles til en person som har utmerket seg med langvarig og betydningsfullt arbeid i organisasjonen.

Søknaden om å gi Fjeldsbø medaljen var støttet av de forskjellige grenene i Røde Kors område 5 og Hordaland Røde Korps distriktsstyre, som anbefalte søknaden på det varmeste. Landsrådet for Røde Kors Hjelpekorps støttet også søknaden. De har i sin uttalelse lagt vekt på at Fjeldsbø har fremstått som en god ambassadør for de lokale hjelpekorpsene sine utfordringer, på en åpen og konstruktiv måte.

«Han har bidratt til å løfte verdien av de oppgaver som utføres til noe mer enn selve aksjonsinnsatsen», står det i søknaden.

I søknaden legges det også vekt på at Fjeldsbø har vært aktiv i hjelpekorpset i snart 30 år, først i Fana Røde Kors, senere i hjelpekorpset i Odda. Han beskrives som en ivrig, faglig dyktig, initiativrik og engasjert frivillig og leder i Røde Kors.

I søknaden står det videre at Fjeldsbø har gjort jobben som områdeleder på en særdeles god måte. Det blir lagt vekt på hans arbeid mot lokale og nasjonale medier, som har satt fokus på utfordringene hjelpekorpsene står overfor.

I tillegg blir innsatsen på ulike kurs; blant annet det sentrale lederkurset på Finse, hvor han både har vært veileder og faglig leder, trukket frem. Slik har han bidratt til faglig utvikling av et viktig og krevende område.

I vedtaket fra komiteen for æresbevisninger står følgende:

«Norges Røde Kors komite for æresbevisninger tildeler Bjørn Arild Fjeldsbø Norges Røde Kors hjelpekorps fortjenstmedalje for hans langvarige og betydningsfulle arbeid for hjelpekorpssaken, og spesielt for hans innsats som en god ambassadør og talsmann for hjelpekorpsene i redningstjenesten».