Røde Kors oppfordrer alle reiselivsaktører til å bidra med å spre informasjon til turister om skredfaren, og har derfor laget et infoskriv på flere språk.

– Dette er den mest skredfarlige palmehelga på mange år, sier nestleder Jarle Bjørge Øverland i Landsråd Røde Kors Hjelpekorps i en pressemelding.

Røde Kors har produsert et informasjonsark på norsk, engelsk og fransk. Arket har QR-kode som viser til skredvarsler fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) sin varslingstjeneste Varsom. Organisasjonen oppfordrer alle reiselivsaktører til å gi dette arket til turister eller henge det opp på relevante steder.

Søndag er det varslet faregrad 4, altså stor snøskredfare, for både Helgeland, Trollheimen, Romsdal, Sunnmøre, Indre Fjordane og både Nord- og Sør-Trøndelag.

Det har gått flere alvorlige snøskred den siste tiden, blant annet mistet tre franske menn livet i et snøskred i Lyngen i Troms tidligere denne uken. Årsaken til den økte skredfaren er blant annet at det er kommet nysnø i fjellet de siste dagene som kan forårsake skred, ifølge NVE.

– Røde Kors er i forhøyet beredskap for å bistå i søk- og redning, men vi må nå ha en kraftdugnad for å hindre at flere mennesker går inn i skredfarlig terreng og risikerer å bli skadd eller miste livet i skred i påsken, sier Øverland.