Risikabelt å vera mjuk trafikant på Ænes bru

Svein Nøttveit synest at både fylket, kommunen og utbyggjarane av Ænes Inkubator bør gå saman og få gjort noko med den smale brua på Ænes.