Vegvesenet planlegg tunnel og bru på riksveg 13

Ordførar Solfrid Borge (Sp) orienterte om riksveg 13 – Kinsarvik – Bjotveit til heradsstyret på måndag.