– Vår intensjon er at det skal vera eit trygt og tilgjengeleg vegnett

Ras og rasfare har i haust ført til stengde vegar i distriktet, og Statens vegvesen ser ingen raske løysingar.