Riksveg 13 – politisk korrupsjon?

Av

No er det grunn til å stille spørsmålet både ein og to gonger – er det rein styrt samferdselspolitikk som er grunnen?