– Det har vært flere møter mellom partene i kveld, men det er fortsatt betydelig avstand, sier Ruland til NTB ved 21.30-tiden.

LO, YS og NHO sittet sammen på Hotel Opera i Oslo siden fredag formiddag for å forsøke å komme til enighet om lønnsoppgjøret for frontfaget. I mellomtiden holder norsk arbeidsliv pusten.

Det kan nemlig bli storstreik, med over 30.000 arbeidstakere som kan bli tatt ut i streik. Lørdag kveld var partene ikke kommet til enighet mens fristen ved midnatt bare var få timer unna.

Ruland uttalte ved 19-tiden lørdag kveld at han var optimistisk på å kunne unngå storstreik, til tross for at en løsning ennå ikke var i sikte.

– Det er ikke gitt vi er ferdige innen midnatt. Det er mulig, men da er vi avhengig av at det blir bra bevegelse i de kommende timene. Av erfaring så pleier disse meklingene å gå på overtid, sa riksmekleren til pressen.

Mellomoppgjør

Koronapandemien gjør forhandlingene ekstra utfordrende også i år. Partene sitter ikke fysisk samlet i år på grunn av smittevernhensyn, noe som gjør meklingen ekstra krevende, har Ruland uttalt.

Årets oppgjør er et såkalt mellomoppgjør, der det kun forhandles om lønn. NHO foreslår en lønnsøkning på 2,2 prosent for å sikre konkurransedyktighet opp mot utenlandske aktører.

Det vil reelt sett være en nedgang i kjøpekraften for norske arbeidere ettersom prisveksten er anslått til 2,8 prosent i år. Derfor krever LO en lønnsøkning på minst 2,8 prosent.

I tillegg krever LO et løft for lavtlønte. Dette blir trolig meklingens avgjørende punkt, ifølge FriFagbevegelse. NHO er imot at det skal gis i det hele tatt og krever at det skal omfatte færre enn tidligere år hvis det skal gis.

Kan bli omfattende busstreik

Til sammen kan rundt 31.500 arbeidstakere blir tatt ut i streik i første omgang dersom partene ikke kommer i mål med meklingen. Fristen er altså ved midnatt natt til søndag.

LO forhandler på vegne av 180.000 arbeidstakere i NHO-bedrifter. 23.500 LO-medlemmer blir tatt ut i streik fra søndag morgen klokken 6 dersom det ikke blir enighet.

Ettersom de færreste jobber søndag, vil streiken i hovedsak bli merkbar fra mandag morgen.

Både LO og YS tar ut bussansatte, og LO tar i tillegg ut medlemmer fra ferjetrafikken. YS, som tar ut 5.500 bussjåfører, har uttalt at en streik trolig vil føre til alle rutebusser står fra søndag morgen.

Også i høst streiket bussjåførene i Oslo og Viken. Den streiken varte fra 20. september til 1. oktober.

Flere bransjer rammes

Også i bransjer som bygg og anlegg, mat- og drikkeproduksjon, samt enkelte industribedrifter, blir det tatt ut arbeidstakere til streik. LO velger imidlertid å skjerme hardt koronarammede næringer som reiseliv og restaurant.

Riksmekler Mats Wilhelm Ruland har en formidabel oppgave med å få enighet mellom partene. Det er ventet at meklingen kan komme til å gå på overtid.

Forhandlingene som pågår nå i det såkalte frontfaget, er svært viktige fordi de danner en ramme for lønnsøkningen, og dermed legger normen for andre sektorer. I slutten av april skal offentlig sektor begynne sine lønnsforhandlinger.

(©NTB)