Rett etter koronautbrotet vart det heilt stille på nettsida som skal få turistar til å velje Hardanger. Så eksploderte det

Nettsida til Visit Hardangerfjord har no fleire besøkande enn på mange år. Det får Sjur Vågen i destinasjonsselskapet til å tru på ein interessant sommarsesong i Hardanger likevel.