Resultatet frå radarmålinga etter raset er klar

Vidare tiltak må vurderast i samanheng med det planlagte bustadfeltet i Freimslia, seier Eirik Lia i Ullensvang kommune.