Jan Tore skal bygge opp renovasjonstenesta til Ullensvang kommune

Jan Tore Knudsen frå Balestrand er tilsett som verksemdleiar for renovasjon i Ullensvang kommune.