Føler seg overkøyrde i renovasjonssaka: – Dette minner om ei overtaking

Medlem i arbeidsgruppa for eigarskap og interkommunalt samarbeid føler at fellesnemnda køyrer over arbeidsgruppa.