Rektor med dobbel glede. Ikkje berre kjem dei yngste elevane tilbake...

Når Opedal skule byrjar med undervisning på skulen att for 1. til 4. klasse, er det med vanleg undervisningstid, men ikkje heilt vanleg skulekvardag.