Rekordår med 184 lærlingar, fordelt på over 40 fag

I år har Opplæringskontoret i Hardanger ny rekord, med heile 184 lærlingar knytt til kontoret.