Reiselivet i Odda har fått ei gåvepakke - utan dette hadde Odda framleis vore som i 2012

Av

Reiselivsbedrifter; meld deko inn i Visit Hardangerfjord!