Båtrute var fullbooka fleire dagar i fjor. I år er kapasiteten redusert

Turistbåtruta stod i fare for å mista fylkeskommunal pengestøtte. Men etter press frå turistnæring og politikarar vart det likevel løyvd kroner.