– Turistane reagerer på støy

Jostein Soldal ser på lyd som ureining, og veit mange turistar søkjer ro når dei går i fjellet.