2019: Det er lenge sidan Reidar Borgstrøm flytta frå Odda, men han kallar seg odding og er ofte heime.  I oppveksten budde han i Opheimsgato, rett ved rådhuset og biblioteket
Kristin Eide

Reidar (76) går Valldalen til Litlos 3–4 gonger kvar sommar

Snart 60 år etter at Reidar Borgstrøm flytta for å studera reknar han seg framleis som odding. Samstundes trivest 76-åringen så godt på universitetet at han framleis har kontor der.
Publisert