Rehabliteringsplan sett på vent: – Det gir vond smak i munnen å prioritera rådhuset framfor til dømes legekontoret på Lofthus

Kommunestyret gjekk med knappast mogleg fleirtal inn for å løyva berre 300.000 kroner til forprosjektet for generalplan rådhus. Rådmannen hadde innstilt på éin million.