Rehabilitert hytte skal stå klar sommaren 2021

Finsehytta skal rehabiliterast og byggast om. Hytta vil difor halde stengt heile 2020.