Regjeringen vil oppnevne en ny ekspertgruppe som skal evaluere pandemihåndteringen samlet og omikronhåndteringen i perioden fra 1. november 2021 til mai.

– Regjeringen vil ha dialog med de parlamentariske lederne på Stortinget om sammensetningen av ekspertutvalget, sier helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) i en pressemelding.

Hun forteller at regjeringen vil foreslå at utvalget skal bestå av personer med kunnskap om blant annet nasjonal beredskap, fysisk og psykisk helse, minoriteter, juss, arbeidsliv og økonomi. Regjeringen mener også at håndteringen i Norge bør sammenlignes med koronahåndteringen i andre land.

Ekspertutvalget skal ta utgangspunkt i de to rapportene fra Koronakommisjonen, og bygge videre på relevante deler av disse når det er hensiktsmessig.

Koronakommisjonens rapporter del I og II går bare fram til 31. oktober 2021.

Gruppen skal avgi rapport til statsministeren innen utgangen av desember 2022. Men dersom pandemien utvikler seg slik at det igjen blir behov for tiltak, vil regjeringen kunne be gruppen forlenge evalueringen.

(©NTB)