– Det er viktig for den enkelte som får flere muligheter til å kvalifisere seg til arbeidslivet eller videre studier. I tillegg er det lønnsomt for samfunnet at flere fullfører videregående opplæring, sier kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) i en pressemelding.

Det var NRK som omtalte saken først.

Forslaget er en del av regjeringens nye opplæringslov, som ble lagt fram fredag. Per i dag har elevene i utgangspunktet kun rett til tre års opplæring.

– Viktige utvidelser av rettighetene

Brenna tror ikke at forslaget om retten til å fullføre VGS på ubestemt tid, vil føre til at elever tar VGS over flere år for å få bedre karakterer.

– Jeg tror tvert imot at de vil gjennomføre og komme seg videre i arbeid eller utdanning, sier hun til NRK.

– Dette er store og viktige utvidelser av elevenes rettigheter, som først og fremst skal gi de som trenger flere år til å fullføre, og det skal gi elevene mulighet til å ombestemme seg, sier Brenna.

Vil tre i kraft i 2024

Regjeringens nye opplæringslov innebærer også lovfestet oppfølging av fravær, lovfestet tilbud for elever med manglende språkkunnskaper, samt rett til å ta flere fagbrev.

I dag har man kun rett til å velge videregående opplæring én gang, men nå foreslås det at man kan velge så mange ganger på nytt fram til man fyller 19 år.

Loven skal etter planen tre i kraft fra skolestart 2024.

Forslagene vil bli sendt på høring senere i år. Utdanningsdirektoratet skal også jobbe med implementeringen av det nye regelverket, slik at alle skoleeiere er forberedt når de nye reglene trer i kraft.