– Jeg tror skjenkestoppen har ført til mindre festing, og at flere går tidligere hjem. Men det har også ført til flere private fester, hvor smittevernet er den første gjesten som går og legger seg, sier helseminister Bent Høie (H).

På onsdagens koronapressekonferanse sa helseministeren at regjeringen nå skal se på erfaringene etter drøye tre uker med tidligere stengte barer og puber. I mellomtiden videreføres dagens regler inntil videre.

Han har tidligere varslet en ny vurdering av de innskjerpede skjenkereglene i begynnelsen av september, og står fast på at dette fortsatt gjelder:

– Vi gjør det vi har sagt hele veien: En vurdering av smittesituasjonen i begynnelsen av september. Nå er vi på 2. september, så det skjer i disse dager. Så vil vi på bakgrunn av den vurderingen gjøre en vurdering av tiltakene og komme med konklusjoner før midten av september, sier Høie til NTB.

– Festen flyttes hjem

Regjeringen har den siste tiden vært under press for å løsne opp i de innskjerpede skjenkereglene. Byrådet i både Oslo og Bergen har tatt til orde for å revurdere hele ordningen og vist til at antall hjemmefester og nachspiel har økt og dermed bidratt til økt smitte.

Frp har også markert seg tydelig imot de tidligere stengetidene, og reagerer sterkt på at ordningen videreføres inntil videre.

– Mens Bent Høie velger å lukke øynene noen uker til, så vil utelivsbransjen tape millioner av kroner, og politiet vil kaste bort unødvendige ressurser på husbråk og frustrerte naboer. Dette er fullstendig meningsløst, og det har Frp påpekt hele veien, sier Frps helsepolitiske talsperson Åshild Bruun-Gundersen til NTB.

Virke, som organiserer flere bedrifter i utelivsbransjen, er heller ikke særlig fornøyde.

– Det er komplett uforståelig at helseministeren velger å videreføre skjenkestoppen med den kunnskapen vi har i dag. I flere uker har vi sett konsekvensene av dette, ved at private sammenkomster er blitt til smittefester. Det er bedre at folk tar festen hos seriøse aktører i serveringsbransjen enn i private rom der ingen passer på at smittevernreglene overholdes, sier administrerende direktør Ivar Horneland Kristensen i Virke.

– Strengere i utlandet

Høie mener derimot at det er blitt skapt et skjevt inntrykk i den offentlige debatten.

– Man kan få inntrykk av at Norge er et annerledes land fordi vi har så strenge skjenkeregler, men sannheten er egentlig det motsatte, sier Høie.

Han viser til at alle serveringssteder med alkohol må stenge før klokka 23 på Island, og at de ennå ikke har åpnet diskotekene og nattklubbene i land som Danmark og England.

Samtidig understreker Høie at reglene ikke ble innført på grunn av misnøye med smittevernet på serveringsstedene.

– Her har mange serveringssteder vært veldig flinke. Smittestoppen har blitt innført fordi vi som gjester i mindre grad forholdt oss til reglene jo lenger vi festet og hvor mer vi drakk, sier Høie.