Hastigheten for biler med tilhengere uten bremser økes til 80 km/t. Noen tilhengere og campingvogner kan også godkjennes for hastigheter opp til 100 km/t.

– Stor fartsforskjell mellom biler med og uten henger eller campingvogn kan være farlig i trafikken. Dette er en endring jeg vet mange har ventet på. Særlig campingturister vil sette pris på at norske fartsgrenser er blitt enklere å forstå og følge. Reduserte fartsforskjeller kan bidra til færre farlige forbikjøringer og påkjørsler bakfra, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap).

Høyere fartsgrenser på mange veier har økt fartsforskjellene mellom biler med og uten tilhenger eller campingvogn. Endringene i trafikkreglene er gjort for å redusere denne forskjellen, skriver samferdselsdepartementet.

De nye reglene trer i kraft fredag, og er som følger:

* Tillatt hastighet for tilhengere uten bremser er økt fra 60 til 80 km/t.

* Tilhengere som oppfyller visse tekniske krav, kan få godkjenning til 100 km/t.