SV har fått gjennomslag for å se på strømmarkedet. Nå skal regjeringen utrede alternative måter å sette pris på strøm.

Mandag ble SV enig med regjeringen om strømstøtte til næringslivet. Som en del av pakken fikk de gjennomslag for flere tilleggspunkter, skriver E24.

Blant annet ble de sikret at det nå skal utredes hvordan de norske strømprisene settes.

– Vi ønsker å sette i gang et større arbeid som skal se på hvordan vi kan gripe direkte inn prismekanismene slik de er i dag. Og hvordan vi kan blir mindre utsatt for prissmitte fra Europa, sier SV-nestleder Torgeir Knag Fylkesnes til E24.