– Med dette setter regjeringen punktum etter rotet fra forrige regjering og sikrer norske forskningsmiljøer langsiktighet og forutsigbarhet, sier statsminister Jonas Gahr Støre (Ap).

Tilsagnet om engangsstøtten kommer i forbindelse med nysalderingen av statsbudsjettet, som ble vedtatt i statsråd fredag.

I revidert nasjonalbudsjett ble Stortinget varslet om store uregelmessigheter og budsjettutfordringer i Forskningsrådet.

Ikke tilstrekkelig økonomistyring

Flere, deriblant Riksrevisjonen, har pekt på at Forskningsrådet har brutt bevilgningsreglementet og ikke hatt tilstrekkelig økonomistyring. Forskningsrådet har gått kraftig i minus og har over tid har brukt om lag 3,5 milliarder kroner mer enn det har vært dekning for.

Forskningsrådet har selv justert ned aktivitetsnivået tilsvarende knapt 2 milliarder kroner. Engangstilskuddet fra regjeringen dekker opp resten.

– Vi sikrer med dette en rask og varig løsning for norsk forskning etter en periode med mye usikkerhet. Uten disse pengene hadde Forskningsrådet vært nødt til å redusere utlysningene til nye forskningsprosjekter med om lag 60 prosent neste år, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp).

– En god nyhet

Akademikerne sier de er lettet og glade for at regjeringen har lyttet til sektoren. Tiltaket medfører penger til fri og grunnleggende forskning på budsjettet for neste år, sier leder Lise Lyngnes Randaberg i Akademikerne.

– Det er en god nyhet og noe vi har jobbet hardt for. Disse forskningsmidlene er viktige fordi de finansierer grunnleggende og fri forskning, som senere ofte danner grunnlaget for innovasjoner i tjenester og produkter, sier Randeberg.

(©NTB)