Statsminister Erna Solberg (H) mener at norske kommuner nå har bedre kontroll på testing og smittesporing og letter flere nasjonale koronarestriksjoner.

Blant tiltakene som lettes på, er den nasjonale skjenkestoppen ved midnatt. Videre startes det en forsiktig gjenåpning av breddeidretten, samt blir det noen unntak i forskriften om enmeterskrav i noen arrangementer.

Regjeringen åpner også for at inntil 600 personer kan være til stede samtidig på utendørsarrangementer, fordelt på grupper på inntil 200 personer.

– Vi er nå i en annen situasjon enn da vi stengte ned i mars. Kommunene har rustet opp beredskapen, og vi har mer kunnskap om koronapandemien. Det gjør at vi kan målrette tiltakene bedre slik at belastningen for den enkelte og for samfunnet blir minst mulig. Vi kan derfor åpne opp for enkelte lettelser nasjonalt, sier statsminister Erna Solberg.