Det bekrefter regjeringen fredag morgen. Næringsminister Jan Christian Vestre og partene i arbeidslivet deltar på pressekonferansen.

Regjeringen har jobbet tett opp mot hovedorganisasjonene i næringslivet LO, NHO og Virke for å få på plass en strømstøtteordning til bedrifter som er rammet av de høye prisene.

Flere bedrifter frykter at de enorme strømregningene kan føre til at de går konkurs eller må permittere ansatte. Regjeringen har fått kritikk fra flere hold for at det har tatt tid å få på plass en løsning, og tidligere i uka ba Virke regjeringen få fortgang i prosessen.

VG skrev torsdag at regjeringen har åpnet for et kompromiss om en begrenset strømstøtteordning. Etter det NTB kjenner til, er en ordning med søkbar direktestøtte til bedrifter som sliter særlig tungt med strømprisene, blitt diskutert denne uka.

Det er imidlertid kriteriene for å kunne søke støtte som skal ha vært stridens kjerne i arbeidet med å få ordningen på plass.

I tillegg skal det være enighet om at deler av eventuelle lån skal kunne konverteres til tilskudd dersom bedriftene oppfyller kriterier for energisparing.

Regjeringens plan for strømstøttetiltak er både treffsikkert, avgrenset grønt, sier statsminister Jonas Gahr Støre.

– Vi har vært opptatt av at det er noen bedrifter der ute nå som treffes hardt av krigens konsekvens, og av veldig høye strømpriser. Det er der vi må treffe tiltak nå, sier Støre til NRKs Politisk kvarter fredag morgen.

– Denne situasjonen er ekstraordinær, legger han til.

Han vil ikke gå i detalj på planen som næringsminister Jan Christian Vestre og partene i arbeidslivet legger fram klokka 10, men sier det dreier seg om det han kaller en målrettet og avgrenset ordning, som ser de bedriftene som er i en særlig utsatt situasjon.

– Det har vi i gjort på en god norsk måte ved å ha nær kontakt med partene i arbeidslivet som har gitt innspill på hvordan dette oppleves der ute, sier Støre.

– Det skal være ansvarlig i en tid der vi er nødt til å tenke grundig gjennom pengebruken. Det er også det vi har varslet i forhold til statsbudsjettet, understreker han.

På spørsmål om det blir snakk om direkte støtte til bedrifter som sliter med strømprisene, understreker han at regjeringen har lyttet til NHO og partene i arbeidslivet.

– Jeg mener dette er treffsikkert, avgrenset, og det tilleggsdimensjon – det er grønt. Alt vi gjør, må ha som mål å bruke mindre energi, bidra til det og støtte det. Ordninger vi kommer opp med nå, vil ha et grønt fokus, sier han.