Registrerte tre lovbrot under skjenkekontroll

Iris Scene hadde tre brot på alkohollova under skjenkekontroll.