Rauhelleren og andre turisthytter måtte avlysa vintersesongen: – Håpar på sommaren

Midt inne på Hardangervidda ligg DNT-hytta Rauhelleren. Vertskapet var godt i gang med førebuingane til opning av årets vintersesong. Corona-viruset sette ein bråstopp for den.