To gravemaskiner feid i vannet da veien forsvant

To gravemaskiner ble skylt ut i Granvinsvannet da et veistykke på riksvei 13 mellom Granvin og Voss raste ut onsdag kveld. Ingen personer ble skadet. Det jobbes for tiden med med gravearbeider på strekningen. (Foto: Johannes Holven / NTB scanpix)

To gravemaskiner ble skylt ut i Granvinsvannet da et veistykke på riksvei 13 mellom Granvin og Voss raste ut onsdag kveld. Ingen personer ble skadet. Det jobbes for tiden med med gravearbeider på strekningen. (Foto: Johannes Holven / NTB scanpix)

Av
Artikkelen er over 4 år gammel

Arbeiderne som jobber med Jobergtunnelen hadde til alt hell gått hjem for dagen da riksvei 13 plutselig raste ut i Granvinsvatnet.

DEL

To gravemaskiner ble skylt ut i Granvinsvannet da et veistykke på riksvei 13 mellom Granvin og Voss raste ut onsdag kveld. Ingen personer ble skadet. Det jobbes for tiden med med gravearbeider på strekningen.

Denne saken er hentet fra BA

Rundt 200 meter av veien og to gravemaskiner raste ned i Granvinsvatnet ved Holve onsdag kveld.

Torsdag morgen opplyser veivesenet at det skal geolog til stedet i morgentimene for å vurdere faren for nye ras, og veien vil bli stengt lenge.

Rassikring

På strekningen pågår det for tiden arbeid for å bygge en tunnel gjennom Joberget. Formålet er rassikring, og prosjektet er en del av Vossapakko.

Det var klokken 2125 at den første meldingen om hendelsen kom inn til veitrafikksentralen og politiet. Alle nødetater ble sendt til stedet.

– Hele veien har rast ut i vannet ved Holve på riksvei 13, sier operasjonsleder Morten Kronen i Vest politidistrikt til BA.

Veien raste ut cirka 200 meter fra krysset hvor riksvei 13 og fylkesvei 572 møtes. Det blir opplyst at rundt 200 meter av veien er borte.

To gravemaskiner ble skylt i vannet da veien raste ut.

Arbeidet med tunnelen utføres av selskapet Bertelsen & Garpestad og et tsjekkisk firma som heter Metrostav.

Firmaet har rundt tolv personer i jobb ved Jobergtunnelen, men ikke det er ikke kjent hvor mange av dem som jobbet onsdag kveld.

Jobbet til klokken 19

Det var ikke folk på anlegget da veien raste ut.

– Veien har rast ut, og mer kan jeg foreløpig ikke si, sier daglig leder Øyvind Langemyr i Bertelsen & Garpestad AS til BA onsdag kveld.

Mannskapet hadde arbeidstid frem til klokken 19. Det skal ikke ha vært folk der da veien raste ut, og det er daglig leder Langemyr svært glad for.

– Det har forsvunnet to maskiner, men det betyr ingenting. Det er veldig godt at det ikke er noen som er skadet, sier han.

Tunnelen har planlagt åpning sommeren 2017.

Omkjøring via E16/Rv 7

Alle nødetater ble varslet, og veitrafikksentralen har satt i verk tiltak for å sperre av veien. Det hadde onsdag kveld ikke kommet meldinger om at noen personer skal ha blitt skadet.

– Er det mistanke om at noen biler eller folk har blitt tatt av raset?

– Vi har ingen holdepunkter, og har ikke fått inn noen meldinger om det eller at noen er savnet, sier operasjonsleder Kronen i politiet til BA.

Det første kjøretøyet på stedet var tilfeldigvis en ambulanse. Det var mannskapet i denne som meldte fra om hendelsen til politiet.

Det er omkjøring via E16 og fylkesvei 7.

– Veien har rast ut, og det er helt stengt, sa trafikkoperatør Ronny Sleire i Statens vegvesen til BA onsdag kveld.

Voss brannvesen har lagt ut lenser i vannet for å hindre at forurensing fra gravemaskinene sprer seg.

Rasfarlig område

Området Joberget er regnet for å være rasfarlig, og det var flere ras øst for det planlagte tunnelområdet som gjorde at arbeidet med ny trasé for riksvei 13 mellom Øvre Granvin og Holven ble satt igang.

Den planlagte Jobergtunnelen er på cirka 1900 meter.

I en analyse utført av Statens vegvesen i 2010 ble risikoen med byggingen av Jobergtunnelen vurdert.

I rapporten heter det at det kan være fare for masseras og/eller skred under sprengingsarbeidet. Det ble derfor anbefalt at veien ble stengt mens dette skulle pågå.

Artikkeltags