Rakk å planta 30.000 rogn før inn- og utreiseforbodet kom

Fredag ettermiddag vart det planta nesten 30.000 lakserogn i Opo og Storelva.