Rådmannsvelde eller dialog?

Av

Er det noen som har vore uryddig og gjort overtramp, er det rådmannen sjølv.