- Rådmannen vil ha ei avgjerd no i vår og går inn for Hausoalternativet. Og, med eitt, dreier debatten seg om symjebasseng

Av

Går det verkeleg an?