Prosten må halda fram jakta etter ny sokneprest

Heller ikkje i andre utlysingsrunde lukkast ein med å rekruttera teolog til stillinga som sokneprest i Ullensvang sokn.