Prosjektet ble langt dyrere enn først antatt. Nå håper kommunen å fullføre alt med penger til overs

Rådmannen i Ullensvang kommune opplyser at kommunen nå ser ut til å holde kostnadsrammen for prosjekt Jondal skule, men det er fortsatt knyttet noe usikkerhet til de siste byggetrinnene.