Prioriterer fleire rassikringsprosjekt på riksveg 13: – Svært gledeleg

Arbeidet med ny Nasjonal Transportplan går snart inn i sluttfasen. Fjordvegen Rute 13 stiller seg positive til dei siste utspela frå Statens vegvesen og Nye Veier.