Nominasjonsmøte i Ullensvang Ap: Ei endring etter loddtrekning

Ullensvang Arbeidarparti hadde nominasjonsmøte på Bokkotunet måndag kveld, utan at det vart gjort store endringar på lista frå nominasjonsnemnda.