Snakka til fylkestoppane: – Kva gir storsamfunnet tilbake?

Samferdsel og statlege arbeidsplassar var blant emna som listetopp Reidun Haugen Dalseth i Ullensvang KrF tok opp med sine fylkestoppar, då dei besøkte Odda tysdag.