Innspelsmøte om ny NTP: – Heile regionen ventar på ein KVU for arm til Bergen

Eit innspelsmøte om ny NTP samla representantar frå både næringslivet og politiske parti. KVU for arm til Bergen og rassikring på tilkomstvegane kom i fokus.