Ingen kroner til kabel i grøft over Sekse, men opning for nye forhandlingar

Artikkelen er over 1 år gammel

Spørsmålet om korleis løysa floken med vegljos over Sekse i Ullensvang fekk eit nytt kapittel i heradsstyret måndag. Vedtaket inneber truleg at berre delar av strekninga får ljos, i alle fall i fyrste omgang.