Båthamna på Lofthus, tre sidersøknadar, tilskot til festival og ein aksjonæravtale står på sakskartet i heradsstyret

Av