– Så får vi se om Stortingsflertallet står opp for Kommune-Norge, eller om dette er forhandlet ferdig på bakrommet

Av