Innfører mobbeombud i alle fylker

Odda barneskole. Illustrasjonsfoto

Odda barneskole. Illustrasjonsfoto

Artikkelen er over 3 år gammel

Kunnskapsministeren styrker det lokale arbeidet med mobbing i både barnehager og skoler.

DEL

I dag har fem fylker egne mobbeombud rettet mot barnehager og skoler. Fra høsten 2018 blir ordningen, som skal være et spleiselag med fylkeskommunene, utvidet til å gjelde alle fylker.

– Vi legger opp til en nasjonal ordning, men gir samtidig rom for lokale tilpasninger. Fylkene har gode forutsetninger for å finne gode lokale løsninger ved å mobilisere sine nettverk, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H).

Mobbefritt miljø

Håpet er at et mobbeombud vil styrke det lokale arbeidet med mobbing i både barnehager og skoler. Mobbeombudet skal være uavhengig av skoleeierne.

– Alle barn har rett til et mobbefritt og trygt miljø i barnehage og skole. Med egne ombud i fylkene gjør vi veien til hjelp kortere for mobbeofre og deres familier. Jeg er glad vi får på plass denne ordningen, sier Røe Isaksen.

Nye regioner

Fra 2020 vil fylkeskartet måtte tegnes på nytt på grunn av regionreformen. Regjeringen setter derfor i gang en følgeevaluering av ordningen for å få innspill til hvordan ombudsordningen bør innrettes i de nye regionene.

– Fylkesvise mobbeombud er en viktig start. Så skal evalueringen gi innspill til hvordan ombudsordningen bør innrettes i de nye regionene etter 2020. Hensikten er å få på plass et varig, oversiktlig og tilgjengelig ombudssystem for barnehagebarn, elever og foreldre, sier Røe Isaksen. (ANB-NTB)

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken