– Vi må stå samlet om å prioritere E 134 og rassikring for Hardanger

Av