Velgerne må gis større innflytelse. Mye større. Hvem er man redd for? Velgerne?

Av

Innføringen av DAB, vindmøllene på land, monstermaster og strømkablene til kontinentet er saker som blir mistenkt å være vunnet av næringsinteresser. Dette skyldes at Norge har en meget lang avstand til sentrale politikere. Lobbyistene kan dermed «informere og påvirke» i fred som det heter. Vil vi ha det slik?