Etterlyste alternativer

Skeptisk: John Helge Rasmussen (Ap), til venstre, forsvarte punkt 8 i innstillingen fra Utviklingskomitéen, som sier at SKL også skal utrede flomtunnel uten kraftverk. Punkt 8 ble fjernet.

Skeptisk: John Helge Rasmussen (Ap), til venstre, forsvarte punkt 8 i innstillingen fra Utviklingskomitéen, som sier at SKL også skal utrede flomtunnel uten kraftverk. Punkt 8 ble fjernet. Foto:

Artikkelen er over 3 år gammel

Enkelte politikere i Odda er skeptiske til hva som vil skje dersom SKL ikke får konsesjon til flomtunnel med kraftverk.

DEL

Kommunestyret skulle sist onsdag behandle uttale til høring av melding med forslag til konsekvensutredning for kraftverk med flomtunnel i Opo.

– Hva vil vi at Sunnhordland Kraftlag (SKL) skal utrede mellom Sandvinvatnet og Sørfjorden? Jeg ber om at debatten dreier seg om det, oppfordret Eivind Tokheim (V) innledningsvis.

«Take it or leave it»

Ordfører Roald Aga Haug (Ap) påpekte at kommunestyret hadde gått inn for denne konsekvensutredningen, og at det er inngått samarbeidsavtale med SKL. Han foreslo blant annet å fjerne punkt 8 i innstillingen fra Utviklingskomitéen, som sier at et av de sentrale temaene i utredningen vil være flomsikring uten kraftproduksjon.

John Helge Rasmussen (Ap) reagerte på forslaget.

– Dette er en veldig viktig sak. Flomsikring med kraftverk er ikke det eneste alternativet, og da blir det naturlig å hente inn info om tunnel uten kraftverk i dataen som SKL kommer med, uttalte han.

Terje Kollbotn (Rødt) fortalte at mange var skeptiske til den videre prosessen og etterlyste klare alternativer dersom SKL ikke skulle få konsesjon.

– Vi kan ende opp med en «Take it or leave it», advarte Kollbotn.

Han fremmet derfor et tilleggsforslag om at Odda kommunestyre forutsetter at NVE, parallelt med konsesjonsbehandling av kraftverk og flomtunnel, utreder alternative løsninger for flomsikring av hele Opo-vassdraget.

– Denne saken gikk glatt igjennom i Utviklingskomitéen. Flomsikring er det viktigste for meg. I en høringsuttale kan vi ta med det vi ønsker, sa Jarle Vangen (Ap).

– Ikke SKL sin oppgave

Aga Haug viste til at det er NVE som står for den konvensjonelle sikringen av Opo-vassdraget.

– Vi overtar dessuten SKL sitt utredningsmateriale dersom de ikke får gjennomslag, understreket han.

– Jeg støtter ordføreren. Å påføre SKL tilleggsoppgaver kan føre til at hele prosjektet blir skrinlagt, mente Kjell Einar Nilsen (Moderatene).

– Hva er grunnen til at deler av Ap sine representanter er så redde for dette kraftverket? spurte han.

Erlend Nævdal Bolstad (H) stilte seg bak uttalelsene til Aga Haug og Nilsen.

– Vi kan ikke be SKL om å se på ting som ikke er deres oppgave, kommenterte Odda Høyre sin gruppeleder.

Tokheim understreket at både flomtunnel med og uten kraftverk vil bli utredet, og at de ulike alternativene ligger i mulighetsstudiet. Salm Sjurstræ (Sp) fremmet et tilleggsforslag om at det må utredes et flomsonekart også for strekningen på østsiden av Opo, på strekningen Vasstun-Mannsåker-Hjøllo, samt en vurdering av faren for utgraving ved en ny flom.

Fra fisk til landskap

Etter et gruppemøte kunne Linda Haugland Jondahl (Ap) opplyse at Ap kom til å støtte ordføreren sine endringer til innstillingen, samt tilleggsforslaget fra Senterpartiet.

– Vi vil også ha med en protokollmerknad om at ordføreren jobber videre med ulike flomsikringsforslag til Opo, sa hun.

Kollbotn trakk sitt forslag, men ønsket at det skulle føres som protokollmerknad. Endringene til Aga Haug ble enstemmig vedtatt. Sjurstræ sitt forslag ble vedtatt med 20 mot sju stemmer. Innstillingen med vedtatte endringer ble enstemmig vedtatt.

I vedtaket står det at noen av de sentrale temaene for utredning er flomsikring for Oddadalen/Sandvinområdet og nedre del av Opo, vannkvaliteten som følge av redusert vannføring, samt ivaretakelsene av fiskemulighetene og landskapselementet.

Artikkeltags