Opprettholder vedtaket om konsesjon til kraftverk

Olje- og energidepartementet fattet sist onsdag vedtak i til sammen sju småkraftsaker. Konsesjonen til Tokheimselva kraftverk opprettholdes.