Vil Odda kommunestyre opprettholde støtten til lyntog over Haukeli?

Håndheving av parkeringsbestemmelser, fortsatt medlemskontingent i Lyntogforum, samt støtte til musikalen «Albert og Leonie». Dette er noen av sakene som skal opp i onsdagens kommunestyremøte i Odda.