Arne Bu har fått ny jobb og søkjer fritak frå politiske verv

Måndag skal kommunestyret i Eidfjord ta stilling til om Arne Bu (Sp) får fritak frå politiske verv.